Dela
Dela

Ersta diakoni

På Ersta diakoni möter vi individer – inte livskriser, sjukdomar och symptom. Vi har hjälpt människor sedan 1851.

Vår verksamhet vilar på värdegrunden: ”Se människan”, utifrån att vi är professionella, skapar tillit och hopp. Det gäller både våra kunder och dig som medarbetare. Här ser vi dig och ger dig möjlighet att utvecklas utifrån just dina förmågor och resurser.

Du får ett generöst förmånspaket och möjlighet till både inflytande och insyn i verksamheten. 

Karriärmål
Hälsa
Extra förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning

 • Inget vinstsyfte – eventuellt överskott återgår i verksamheten 
 • Vi hjälper människor i utsatta situationer, vi är ”gäst” i våra kunders liv och situation
 • Värderingstyrd organisation med lång historia: Ersta diakoni är Sveriges största ideella aktör inom vård och omsorg
 • Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
 • Aktiviteter för medarbetare: exempelvis after works, löpargrupper och yoga 
 • Snabbväxande verksamhet – möjlighet att växa inom organisationen
 • Kompetensutveckling – introduktionsutbildning, tillgång till kurser och möjlighet att ansöka om spetsutbildning


Som medarbetare inom Ersta diakoni får du introduktionsutbildning, tillgång till kurser och möjlighet att ansöka om spetsutbildning.Karriärmål 

 • Individuell kompetensutvecklingsplan: Tillsammans hittar vi dina styrkor och vad du trivs med att göra, och utformar din individuella kompetensutvecklingsplan  
 • Utvecklingsmöjligheter: Ersta diakonis äldreomsorg växer snabbt. Det öppnar upp många möjligheter för dig som vill utvecklas och ta mer ansvar. Det finns även roller som ger dig extra ansvar inom vissa områden. Exempelvis:
  • Koordinator
  • Samordnare
  • Teamledare
  • Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och i uppstart av nya verksamheter
 • Rör dig inom organisationen: Vi driver både vård och omsorg inom Ersta diakoni. Inom äldreomsorgen finns hemtjänst, dagverksamhet, och äldreboenden Vi har även individ- och familjeomsorg. Vi driver Ersta sjukhus och snart startar vi LSS-verksamhet på flera orter i Sverige. För dig som är intresserad finns möjlighet att bidra inom fler av våra verksamheter.  


Utbildning 

 • Introduktionsutbildning: Som ny medarbetare går du en introduktionsutbildning som består av såväl fysiska träffar som webbaserade kurser.
 • Kompetensutveckling: Vi ställer höga krav på kompetens bland våra medarbetare. Vi arbetar strukturerat och säkerställer att all omsorgspersonal har den grundkompetens som behövs. Vi stöttar med extra kurser och utbildningar när det behövs, exempelvis kan du ansöka om spetsutbildning till demensundersköterska.
 • Akademiskt äldreboende: Vi jobbar nära forskning med målet att vara en lärande organisation som bedriver en omsorg baserad på ny kunskap. Vi använder arbetsmetoden Akademiskt äldreboende.

Ledarskap 

 • Chefsutveckling: Oavsett var i organisationen du arbetar ska du ha en bra chef. Vi har rutiner för att säkra så att vi arbetar på samma sätt inom hela organisationen. Exempel på rutiner som håller en hög kvalité på vårt ledarskap är chefskörkort och utbildningar i utvecklande ledarskap.

 • Närvarande chefer! Du har en tillgänglig chef som är engagerad och insatt i verksamheten.
 • Vi ser människan: Vi arbetar med utvecklande ledarskap där vi ser hela människan. Vi utgår från dig och dina behov och resurser. Tillsammans hittar och lyfter vi det som just du är bra på.
 • Delaktighet och transparens: Det är lätt att vara med i förbättringsarbetet inom Ersta diakoni. Vi informerar regelbundet om verksamhetens styrning och samlas i exempelvis teammöten, förbättringsråd och reflektionsmöten. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar med fokus på delaktighet och öppenhet.
 • Reflektion: På våra äldreboenden har vi veckovisa reflektionsmöten, som leds av verksamhetschefen. Här talar vi om hur vi jobbar, vad som fungerar bra och mindre bra, vad vi kan ändra på.   


Extra förmåner 

 • Trygghet: Kollektivavtal med tjänstepension. Vi har samverkansavtal och nära relationer mellan verksamhet, stödfunktioner och arbetstagarorganisationer. 

 • Förmånsportal: Månadsavlönade medarbetare har tillgång till ”Förmånsporten”. Här har du möjlighet att sy ihop ditt eget förmånspaket och du får tillgång till mängder av rabatter och erbjudanden på exempelvis biobiljetter eller friskvård. Du får även överblick över din anställning, såsom lönespecifikation, kompensation och andra förmåner.
 • Aktiviteter: En gång i månaden har vi after work på vackra Ersta Terrassen i Stockholm, med utsikt över hela staden. Hit är alla medarbetare välkomna.
 • Tillgång till lokaler: Som medarbetare har du rabatt om du vill hyra vår restaurang Ersta Terrassen. Du har även rabatt om du äter här. Du har även rabatt på hotellrum.

Digitala verktyg 

Vi är måna om att förenkla och digitalisera våra arbetssätt. Här är några exempel på digitala verktyg som vi använder i vår verksamhet: 

 • Digital signering av läkemedel på våra boenden.
 • Mobil tillgänglighet inom hemtjänsten: i mobilen kan du få tillgång till ditt schema, få instruktioner och signera insatser.

 • Förmånsporten i mobilen: Som månadsavlönad medarbetare har du tillgång till Förmånsporten, som går att ladda ner som en app till mobilen. Här får du tillgång till mängder av rabatter och erbjudanden på exempelvis biobiljetter eller friskvård. Du får även överblick över din anställning, såsom lönespecifikation, kompensation och andra förmåner.   

  Hälsa 

  • Friskvårdsbidrag: 2000 kr/år för dig som är anställd med månadslön längre än 6 månader
  • Aktiviteter: På huvudkontoret på Södermalm i Stockholm ordnar vi aktiviteter som är öppna för alla som arbetar inom Ersta diakoni. Exempel är aktiviteter som anordnas av Ersta IF, exempelvis löpgrupp och yoga.
   Vi har även personalkör och meditation i Ersta kyrka. 

  En stolt historia och starka värderingar 

  Ersta äldreomsorg är en del av Ersta diakoni, som har bedrivit äldreomsorg i mer än 140 år. Du kommer märka att våra värderingar och vår människosyn är något vi lever efter. 

  Läs mer om Ersta diakonis historia, från 1850-talet fram till idag. 


  Vi ser människan – oavsett roll 

  Vår verksamhet vilar på värdegrunden: ”Se människan" utifrån att vi är professionella, skapar tillit och hopp. Det gäller både våra kunder och dig som medarbetare. Här ser vi till varje individs egna förutsättningar och behov.   Allt vårt eventuella överskott återförs i verksamheten. Det ger oss möjlighet att göra det lilla extra.


  Icke vinstsyftande

  Ersta diakoni är en idéburen verksamhet utan vinstsyfte. Allt eventuellt överskott återförs i verksamheten. Det ger oss möjlighet att göra det lilla extra, och satsa både på dig som medarbetare och på att ordna det bästa för våra kunder. En del av våra verksamheter finansieras med gåvomedel.  Våra medarbetarundersökningar visar att många uppskattar att man blir sedd och involverad


  Vi är öppna

  Vi är måna om insyn i hur verksamheten styrs och hur beslut fattas. På våra arbetsplatsträffar och andra interna forum delar vi med oss av såväl ekonomi som verksamhetsbeslut, och hur vi prioriterar våra resurser. Här kan du ställa frågor och komma med förslag. 

  Vi har årliga medarbetarundersökningar. Något som många medarbetare inom Ersta diakoni uppskattar är att man blir sedd och involverad.   Vi vill att våra kunder ska få fortsätta vara den unika person man är, bemötas med respekt, vistas i en vacker miljö och såklart – ha roligt. Detsamma gäller dig som medarbetare!


  Vår omsorg – se hela människan! 

  Den som är kund hos oss ska få fortsätta vara den unika person den är, bemötas med respekt, vistas i en vacker miljö och såklart – ha roligt. Vi har många aktiviteter både på våra boenden och i hemtjänsten. 


  Fokus på aktiviteter

  På boendena ordnar vi bio, gör extra fint inför helgen och serverar god mat utifrån ett unikt matkoncept som är individanpassat, för att minimera risken för undernäring och samtidigt minska matsvinnet.   

  Många hemtjänster ordnar regelbundet aktiviteter och bjuder in kunder till fika, pyssel, bio med mera. Hos oss får du utrymme att ge en god omsorg.    Hos oss får du utrymme att ge en god omsorg. 

  Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande.

  Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer. Till oss är människor med alla livsåskådningar välkomna. 

  • Verksamhet: Sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning
  • Organisationsform: Idéburen verksamhet
  • Omfattas medarbetare av kollektivavtal? Ja
  • Erbjuds medarbetare i omsorgen arbetskläder? Ja 


  Läs mer om Ersta diakonis verksamhet på Seniorval: Ersta diakoni på Seniorval.se


  Här finns vi

  Kontakt

  Har du frågor? Hör av dig! 

  Telefon: 08 714 61 00

  E-post: hr@erstadiakoni.se 

  Erstagatan 1, Stockholm 

  Besöksadress huvudkontor:

  Besök Ersta diakonis webbplats 

  Sociala medier

  Lediga tjänster